Pravila sodelovanja v nagradni igri Avtenta d.o.o.

Objavljamo Pravila sodelovanja v nagradni igri Avtenta d.o.o.

Avtenta, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije izobraževalnega centra v podjetju Avtenta, organizira nagradno igro od 08.09.2014 do vključno 19.9.2014. Nagradna igra poteka na spletni strani podjetja Avtenta z objavljenimi povezavami na mediju Planet SIol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

Kdo lahko sodeluje?


V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ali http://avtenta.si/  ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Način sodelovanja


Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da se prijavi :

- sestavi sestavljanko
- izpolni vnosni obrazec.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, naslov, kraj in e-naslov (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, objavijo na spletni strani organizatorja www.avtenta.si  v primeru, da so izžrebani.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad

Organizator bo 22. 09. 2014 izžrebal 70 nagrajencev, ki bodo prejeli majico izobraževalnega centra Avtenta.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov in naslov prebivališča.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo 22. 09. 2014 ob 10. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala 70 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade


Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.avtenta.si

Nagrajencu se nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ob prijavi na sodelovanje v nagradni igri.


Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
   -  se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
    - se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja

 

Zasebnost in varstvo podatkov


S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, za ugotavljanje uporabe storitev, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene ter pošiljanje e-novic organizatorja. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator.


V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.


Udeleženec nagradne igre organizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

 

Končne določbe


Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.avtenta.si.