Avtenta obnovila mednarodni certifikat ISO 9001: 2008

Avtenta obnovila mednarodni certifikat ISO 9001: 2008

1. junij 2017

Avtenta je obnovila mednarodni certifikat ISO 9001: 2008, ki določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, delovanje vodstva, ravnanje z viri, izvajanje osnovne dejavnosti in nadzor (merjenje, analize in izboljševanje).

Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev.

Prejeta priporočila izvedene zunanje presoje s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje SIQ bodo vodilo k izboljševanju posameznih procesov in postopkov, obvladovanju in izboljševanju poslovanja ter povečevanju zadovoljstva naših odjemalcev.