Modul Seje uprave / Vodenje sestankov

Znotraj modula zbiramo in objavljamo predloge za dnevne rede sej / sestankov, izvajamo sklice,
vodimo zapisnike in sledimo sklepom.