Modul Pogodbe

V okviru modula je podprto celovito upravljanje s pogodbami: priprava in usklajevanje pogodb
znotraj organizacije, nadzor nad poslanimi pogodbami, vodenje evidence prejetih pogodb in nadzor
nad celotnim življenjskim ciklom pogodbe.
Po nastanku ločimo lastne pogodbe, ki jih iz osnutka pripravimo in uskladimo znotraj organizacije ter pošljemo v podpis pogodbenemu partnerju ter zunanje pogodbe, ki jih že pripravljene prejmemo v organizacijo. V obeh primerih se vzpostavi nadzor nad celotnim ciklom.
 

 
 
 

Pošljite povpraševanje

 

Polja označena z * so obvezna!