Modul Integracija s sistemom SAP

Spletni servis za integracijo teče v okviru aplikacijskega strežnika. Preko protokola SOAP z njim komunicirajo integracije. Spletni servis za integracijo je implementiran ločeno od ostalih modulov aplikacijskega strežnika v integracijskem modulu.

 Integracijski modul komunicira z moduli za poslovno logiko in pretvorbo ter kontrolo podatkov v aplikacijskem strežniku.