Avtenta,
napredne poslovne rešitve, d.o.o.
Stegne 19
1000 Ljubljana

Matična številka: 5925975
ID številka za DDV: SI70624909
Osnovni kapital: 4.869.170,00 EUR