Kaj drugi menijo o naših rešitvah?

Avtenta je bila odzivna in zelo suverena pri izvedbi SAP roll-outa v našem hčerinskem podjetju v Romuniji. Z njihovo pomočjo je bila implementacija izvedena kvalitetno in predvsem pravočasno. Avtenta skrbi za uporabniško podporo našega SAP sistema ter potrebne nadgradnje. V prihodnje želimo optimizirati tudi naše poslovne procese v smislu učinkovitosti poslovanja kjer ravno tako pričakujemo veliko podporo Avtentinih strokovnjakov.

...Manj ...Več
Jure PODGORNIK
CIO
Kovintrade d.d.

Z uporabo programske rešitve smo v skupini Helios pričeli leta 2012 z uvedbo modula likvidacija računa, ki nam je omogočil nadzor nad procesom podpisovanja in obdelovanja vhodnih računov v slovenskih podjetjih Skupine Helios. Že z naslednjim letom smo uvedli programska modula e- pogodbe in modul za proces Vodenja kakovosti. 2014 smo vpeljali rešitev likvidacije računo v Srbskih podjetjih in za podjetja novega lastnika v Avstriji. 2016 pa smo upeljali podporo e-računom in obvladovanju proizvodnje dokumentacije. Trenutno dograjujemo programski modul za proces Vodenja kakovosti, kjer lahko v vsakem trenutku vemo, kje in katere so aktualne verzije dokumentov, kdo je odgovoren za katero aktivnost in v kakšen stanju je. Podjetje Avtenta izpolnjuje naša pričakovanja in nas spremlja z novimi predlogi rešitev ter z novimi idejami v smeri digitalne transformacije.

 

...Manj ...Več
Tonči Cerar
Direktorica za informatiko skupine Helios,
Helios Tblus, d.o.o.

V BusinessConnectu imamo elektronsko podprt proces izvajanja poslov financiranja (odobritev kredita, podpis kreditne pogodbe, črpanje, spremljanje in kontrola ter poplačilo in izterjava kredita). Rešitev BusinessConnect uporabljamo na dnevni ravni, saj smo jo vpeli v vse naše poslovne procese, ki imajo v proces vključen tok dokumentov z akcijami obveščanj, potrjevanj in podpisovanj. Dokumente, ki jih obvladujemo znotraj BusinessConnecta, ne tiskamo več, zato smo prihranili tudi na tem področju. Avtenta nam že od začetka projekta zagotavlja vrhunske storitve, redno vzdrževanje in svetovanje ter so nam vedno na voljo, saj skupaj definiramo in vpeljujemo področja in oddelke, ki jih želimo še dodatno vpeti v dokumentni sistem BusinessConnect.

...Manj ...Več
Katja Sešek
Poslovni tehnolog,
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d

Z Avtentino SAP ekipo sodelujemo že več let, naše zaupanje pa so pridobili s profesionalnim načinom dela, ki je ekvivalenten standardom največjih v svetu. Strokovnost in razpoložljivost predstavljata bistveni vidik njihovega poslovanja, kljub temu pa so pogodbeni stroški sprejemljivi in vnaprej definirani.  

Avtentina strategija se razlikuje predvsem po tem, da ne tržijo, temveč so osredotočeni na naročnika. Njihovi procesi slonijo na dobrih praksah ITIL-a, opravljeno delo je transparentno in dobro dokumentirano. Prav dokumentacija in dober pregled nad opravljenim delom sta nam bila v veliko pomoč pri pripravi pogodb o nivoju storitev, ki so jasno opredeljene in razumljive vsem uporabnikom, Avtenta pa jih periodično dokazuje z vnaprej definiranimi poročili.

Ker je Telekom Slovenije veliko podjetje, ki mora nenehno slediti spremembam na trgu, je za nas ključnega pomena, da imamo za svojega partnerja zanesljivo SAP ekipo, ki nam pomaga pri nenehnih izboljšavah in dodatnem razvoju. Z njihovo pomočjo smo tako v zadnjem času implementirali tudi pionirski projekt v regijskem prostoru SAP HANA ter rešitev za ciljno vodenje in spremljanje uspešnosti SAP SucessFactors.«

...Manj ...Več
Sašo SAVIČ
Direktor sektorja za informatiko,
Telekom Slovenije d.d.

V zavarovalni družbi Adriatic Slovenica smo se izboljšav v okviru upravljanja dokumentov lotili celovito. V okviru rešitve BusinessConnect smo vzpostavili brezpapirno poslovanje in tako vzpostavili nadzor celotnega življenjskega cikla dokumentov. Dolgoročno smo znižali stroške, povečali kakovost in učinkovitost poslovanja ter omogočili dostop do dokumentov le pooblaščenim osebam. Avtenta ima strokovno ekipo.

...Manj ...Več
Edvard ŠIMEC
Izvršni direktor za področje informacijske tehnologije in organizacije,
Adriatic Slovenica d.d.

Livarna Titan je v letu 2014 stopila na novo, samostojno poslovno pot. V informacijskem smislu jo je oprla na rešitev SAP. Ker želimo od rešitve SAP dobiti čim več, so naši vodje oddelkov glede tega zelo zahtevni. In doslej so v Avtentinih SAP svetovalcih vedno našli kompetentne sogovornike; tako za operativne zadeve, kot tudi in predvsem za optimizacije. Pa naj bo to na področju proizvodnih in logističnih procesov ali pa na področju poslovne analitike in kontrolinga.

...Manj ...Več
mag. Drago BRENCE
Direktor,
Livarna Titan d.o.o.

V podjetju Kovintrade smo z rešitvijo BusinessConnect v prvi fazi podprli elektronski proces potrjevanja knjigovodskih listin ter vzpostavili dvosmerno povezavo s SAP-om. Listine so varno shranjene, hitro dostopne in na voljo le pooblaščenim osebam. Z ekipo Avtente smo zelo lepo sodelovali. Veselimo se naslednjih faz, ko bomo elektronsko podprli še ostale procese; naš končni cilj je poslovati brezpapirno.

...Manj ...Več
Jure ROJC
Član uprave za finance, računovodstvo in informatiko,
Kovintrade d.d.

Že po slabem letu aktivne uporabe rešitve SuccessFactors smo nad njenimi funkcionalnostmi navdušeni. Omogoča nam mnogo bolj pregledno strokovno delo, obenem ima enostaven, sodoben in uporabniku prijazen vmesnik. Poleg tega nam ponuja nove možnosti za dvig motivacije in povezovanje zaposlenih, na primer s podeljevanjem značk za zahvalo in pohvalo dobrega dela, kar dodatno prispeva k dobri klimi in prijetnim občutkom znotraj kolektiva.

...Manj ...Več
Lea ŠMIGOC
Koordinator za razvoj in izobraževanje,
Telekom Slovenije d.d.

V Juteksu uporabljamo SAP že preko 10 let. Ker smo podjetje, ki več kot 96% prihodkov ustvari z izvozom, nam je še bolj pomembna kakovostna informacijska podpora.

Avtenta se je skozi leta pokazala in izkazala kot zanesljiv partner na področju SAP. S svojo svetovalno ekipo se je najbolj odlikovala pri uvajanju in optimizaciji procesov v logistiki, proizvodnji in kontrolingu. Še posebej pa cenimo odzivnost, ko nam hitro priskočijo na pomoč tudi v primerih, ki niso načrtovani vnaprej.

...Manj ...Več
Martin MARKO
Vodja informatike,
Juteks d.o.o.

Z uvedbo rešitve BusinessConnect smo na ZRSZ vzpostavili brezpapirno poslovanje, poenostavili sodelovanje pri vodenju poslovnih ter upravnih postopkov ter uspeli skrajšati čase obdelave dokumentov. Z novo rešitvijo smo želeli v prvi vrsti olajšati delo zaposlenim. Avtenta je zanesljiv partner pri izvajanju projektnih aktivnosti. Projekt »Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v Zavodu RS za zaposlovanje« je delno sofinancirala Evropska unija iz sredstev Evropskega strukturnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 5. razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost  in 5.2. prednostne usmeritve: Reforma institucij na trgu dela.

...Manj ...Več
mag. Irena HRIBAR RAJTERIČ
Vodja projekta,
ZRSZ

Po uvedbi rešitve BusinessConnect za proces Vodenje kakovosti vemo v vsakem trenutku kje so zadnje verzije dokumentov, kdo je odgovoren za katero aktivnost in v kakšen stanju je. Tiskanje ni več potrebno. Z veseljem lahko poudarimo, da smo prihranili veliko časa in stroškov pri obdelavi dokumentov, ki so nam sedaj vedno na voljo v vsakem trenutku ne glede na to ali jih obdelujejo sodelavci v Ljubljani, Novem mestu, Trbovljah oziroma v ostalih naših dislociranih enotah po Sloveniji. Avtenta je izpolnila naša pričakovanja.

...Manj ...Več
Apolonija URAN,
mag. farm., spec.
Vodja SVSK,
Zavod RS za transfuzijsko medicino

Zadnje obdobje je bilo v Skupini Cimos bistveno zaznamovano s celovitim poslovnim in finančnim prestrukturiranjem, ki je prineslo tudi kopico zahtev na področju informatike, kot so pripojitve in izločitve podjetij, roll-outi rešitve SAP v hčerinska podjetja, optimiranje procesov, poslovna analitika, spremljanje kazalnikov in druge podobne aktivnosti.

Avtenta nam je v vsem tem obdobju stala ob strani in s svojimi SAP svetovalci pomagala povsod tam, kjer je zunanja pomoč bila potrebna in koristna. S svojo strokovnostjo in znanjem je pridobila ter obdržala naše zaupanje.

...Manj ...Več
Primož HARI
Direktor informatike,
Cimos d.d.