PROGRAM

 

11:45 - 12:00 Registracija in sprejem
12:00 - 12:05 Uvod
12:05 - 12:20 Komentar SAPove vizije in strategija za SAP HANA
12:20 - 12:35

Kako odkriti poslovne koristi, ki jih lahko podjetju prinese SAP HANA
(
oziroma kaj mora podjetje narediti, preden se odloči za SAP HANA)

12:35 - 13:15

Odmor za kavo

13:15 - 13:30 Arhitektura HANA za SAP in ne-SAP okolja
13:30 - 13:45 Poslovni scenariji za HANA, izkušnje v Sloveniji
13:45 - 14:30 Kosilo
14:30 - 14:45 Licenčni model za SAP in ne-SAP okolja
14:45 - 15:00 Primeri konkretnih številk (EUR) za tipične primere scenarijev oz. projektov
(HW, SW, storitve), kako se lotiti projekta
15:00 - Zaključek