Najdemo rezerve
in odpravimo težave v poslovanju
SAP HANA
mnogo hitreje do ključnih podatkov
Povežemo dokumente
v priročne poslovne vsebine
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Z uvedbo rešitve BusinessConnect smo na ZRSZ vzpostavili brezpapirno poslovanje, poenostavili sodelovanje pri vodenju poslovnih ter upravnih postopkov ter uspeli skrajšati čase obdelave dokumentov. Z novo rešitvijo smo želeli v prvi vrsti olajšati delo zaposlenim. Avtenta je zanesljiv partner pri izvajanju projektnih aktivnosti. Projekt »Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v Zavodu RS za zaposlovanje« je delno sofinancirala Evropska unija iz sredstev Evropskega strukturnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 5. razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost  in 5.2. prednostne usmeritve: Reforma institucij na trgu dela.

mag. Irena HRIBAR RAJTERIČ
Vodja projekta,
ZRSZ
 
 
 
 
 

Poslovni partnerji:

 
 
 

Sledite nam

 

Zaupajte nam svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih aktivnostih našega podjetja.